Doprava zdarma od 1 500 Kč Nezávazná rezervace Vrácení do 30 dnů Věrnostní program E-SHOP 605 237 990, Po - Pá 9:00 - 16:00
eshop@alpinepro.cz

Valná hromada

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti ALPINE PRO, a.s., se sídlem Praha 10, Přípotoční 10B, PSČ 101 00, IČO: 49970321, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10224,

 

svolává na den 29. 11. 2016 mimořádnou valnou hromadu,

která se bude konat od 9:00 hodin v sídle společnosti.

 

Pořad jednání:

 

  1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady.

Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

  1. Rozhodnutí o změně stanov.

Vyjádření představenstva:  Je nutné doplnit příslušná ustanovení stanov o per rollam hlasování.

3.   Navýšení základního kapitálu AP PL

Vyjádření představenstva: PAS zvolilo tuto formu kapitalizace pohledávek.

4.   Schválení smluv o výkonu funkce.

Vyjádření představenstva: Vzhledem k nové vnitřní organizaci společnosti budou valné hromadě předloženy nové smlouvy o výkonu funkce.

5.  Změna sídla: Praha

       6.  Závěr.

 

 

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání mimořádné valné hromady od 09:00 hod. do 09:15 hod. v zasedací místnosti společnosti, kde bude konána mimořádná valná hromada. Při prezenci je každý akcionář povinen předložit průkaz totožnosti. Zmocněnci akcionářů jsou povinni prokázat se před zápisem do prezenční listiny písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k prezenční listině aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku.

 

 

Představenstvo společnosti

Zpět na výpis článků