Doprava zdarma od 1 500 Kč Nezávazná rezervace Vrácení do 30 dnů Věrnostní program E-SHOP 605 237 990, Po - Pá 9:00 - 16:00
eshop@alpinepro.cz

Úplná pravidla soutěže „Fandi jako lev s Alpine Pro!“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Fandi jako lev s Alpine Pro“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 1. NÁZEV SOUTĚŽE
 2. #Fandijakolev s ALPINE PRO!

 3. POŘADATEL SOUTĚŽE
 4. Pořadatelem soutěže je společnost ALPINE PRO, a.s., Přípotoční 10B, 101 00 Praha 10 (dále jen pořadatel).

 5. TERMÍN SOUTĚŽE A ROZSAH
  1. Soutěž bude probíhat na sociální síti www.instagram.com v následujících fázích:
   1. soutěžní fáze: od 15. 6. 2016 od 00:00 do 30. 6. 2016 do 23:59 hodin.
  2. Soutěž bude probíhat na území České republiky.
  3. Výherci budou oficiálně oznámeni po ukončení fáze na stránce www.alpinepro.cz
  4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
   1. Soutěž bude probíhat v rámci sociální sítě Instagram (www.instagram.com), která přitom není pořadatelem této soutěže.
   2. Soutěže se mohou zúčastnit všichni „followeři“ oficiální instagramové stránky Alpine Pro (www.instagram.com/alpineprocz či @alpineprocz), kteří mají trvalé bydliště na území České republiky, jsou starší 18 let, a kteří zároveň akceptují a splní pravidla této soutěže.
   3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a všichni jejich rodinní příslušníci.
   4. Ze soutěže budou vyloučeni účastníci, kteří nesplní požadované podmínky soutěže.
 6. PRINCIP A POSTUP HRY

  Úkolem soutěžícího je publikovat na sociální síti Instagram příspěvek (fotografie či video), který splňuje následující podmínky:

  1. Na fotografii či ve videu musí být vidět soutěžící, který se do soutěže s příspěvkem zapojuje.
  2. Příspěvek musí vzniknout v oficiální FANZONE v OC Quadrio v Praze v místě označeném #FANDIJAKOLEV.
  3. Příspěvek musí být opatřen hashtagy #fandijakolev a #rioolympijskakolekce.
  4. Na fotografii či ve videu musí být vidět produkt Alpine Pro z RIO olympijské kolekce.
 7. VÝHRY

  Cenou pro každou herní fázi je telefon Samsung Galaxy S7 Edge. Každá soutěžní fáze bude vyhlášena do 7 dní od jejího ukončení. Každý soutěžící může ve hře získat cenu pouze jednou. O výherci v každé fázi soutěže rozhodne dle vlastního vkusu a uvážení porota složená z představitelů společnosti Alpine Pro či z řad českých sportovců.

 8. DALŠÍ USTANOVENÍ
  1. Každý účastník se smí do soutěže zapojit v každém soutěžním období pouze jednou pod vlastním (neduplicitním) instagramovým profilem. Vstupem do soutěže potvrzuje účastník souhlas s těmito pravidly a zároveň stvrzuje, že souhlasí se zařazením, správou, zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení a e-mail) pořadateli soutěže v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a projevuje zároveň svůj souhlas s tím, aby osobní údaje poskytnuté během této soutěže byly až do odvolání tohoto souhlasu zpracovávány pořadatelem, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování.
  2. Všechny výhry v soutěži jsou nepřenosné a jsou vázány na registrované uživatele. Výhry nelze přenechat, postoupit ani prodat jiné osobě.
  3. Ze soutěže budou vyřazeni účastníci soutěže, kteří: - publikují více než jeden soutěžní příspěvek (za takové příspěvky jsou automaticky považovány všechny příspěvky, které splňují body 1. až 4. odstavce V.) - se budou o vítězství pokoušet pomocí duplikovaných falešných profilů - nebo se jiným podvodným jednáním snaží soutěž vyhrát O tom, zda výherce neporušuje tyto podmínky soutěže, rozhoduje pořadatel. Pokud bude zjištěno porušení těchto pravidel výhercem, bude mu nárok na cenu odepřen a výhercem se stává další v pořadí.
  4. V případě výhry budou vítězové kontaktováni e-mailem (případně přímou instagramovou zprávou) ve lhůtě maximálně 7 kalendářních dnů od ukončení fáze. Pokud se pořadateli nepodaří vítěze soutěže zastihnout do 7 dnů od prvního pokusu (přičemž se pořadatel zavazuje kontaktovat vítěze alespoň 2x), výhra přechází na účastníka na druhém, třetím a případně dalším místě. Jména výherců soutěže budou zveřejněna na www.alpinepro.cz.
  5. Předání výher z každé fáze proběhne až po úplném skončení soutěže. Výhry budou osobně předány ve FANZONE v OC Quadrio v Praze.
  6. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní cestou.
  7. Soutěž není nijak sponzorována, administrována nebo spojena se společností Instagram.
  8. Účast v soutěži je dobrovolná. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a obdobné hodnoty.
  9. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zkrátit, prodloužit, zrušit nebo změnit pravidla soutěže. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže podle vlastního uvážení a s konečnou platností.