Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti ALPINE PRO, a. s., se sídlem Praha 10, Kodaňská 1441/46, IČ: 49970321, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 10224(dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • bydliště
 • datum narození (nepovinný údaj)
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • pohlaví
 • sportovní zaměření (nepovinný údaj)
 • IP adresa

(dále jen „ Osobní údaje“).

Shora uvedené Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem:

 • přijmutí rezervace zboží,
 • plnění objednávky, smlouvy,
 • založení věrnostního účtu (registrace do ALPINE PROgramu) pro zákazníka,
 • podpory marketingu a propagace,
 • poskytnutí slev,
 • spotřebitelské soutěže a ankety,
 • zasílání obchodních a marketingových sdělení,
 • k personalizaci obsahu a reklam,
 • poskytování funkcí sociálních médií,
 • analýze naší návštěvnosti,
 • věrnostního programu,
 • vedení statistiky zákazníků,
 • zasílání věrnostních voucherů,
 • vyřizování reklamací,
 • zasílání hodnotových voucherů.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 (tří) let od udělení souhlasu. 

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to například v profilu svého věrnostního účtu (ALPINE PROgramu), zasláním emailu na adresu: gdpr@alpinepro.cz nebo dopisu na sídlo společnosti.

Zpracování osobních údajů je prováděno zaměstnanci Správce, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel softwaru,
 • subjekty připravující, zajišťující a poskytující marketing,
 • přepravci zboží,
 • správce e-shopu,
 • externí dodavatelé, kteří provádějí skladovací služby a přepravu zboží,
 • daňový poradci, auditoři, advokáti, zpracovatelé účetnictví
 • ALPINE PRO STORES, s.r.o., IČ: 25762478
 • ALPINE PRO Holding, a.s., IČ: 06627137
 • ALPINE PRO STORES s.r.o., IČ: 36 325 716 (Slovensko)
 • případně další společnosti v rámci holdingu ALPINE PRO
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Udělením souhlasu prohlašuji, že jsem si vědom/-a a byl/-a jsem poučena Správcem o svých právech týkající se Osobních údajů:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlasím, aby Správce použil shora uvedené Osobní údaje za účelem šíření marketingových a obchodních sdělení, které se týkají činnosti Správce. Zároveň se zavazuje v případě změny shora uvedených Osobních údajů k nahlášení této změny Správci. V případě, že se níže podepsaný/-á dozví o porušení Osobních údajů, oznámí toto porušení bez zbytečného odkladu Správci.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt údajů shora uvedenému rozumí, souhlasí a schvaluje udělení souhlasu.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, vyjma společností v rámci holdingu ALPINE PRO na Slovensku a v Polsku, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.