Rezervace a osobní odběr

REZERVACE

Zboží, u kterého je v detailu produktu výběr „Rezervace prodejna“ je možné na vybrané prodejně rezervovat.

Rezervace příslušného zboží na vybrané prodejně lze uskutečnit pouze v případě, že je toto zboží skladem (na zvolené prodejně). Na zboží rezervované přes webové rozhraní a zakoupené na příslušné prodejně se vztahují stejné obchodní podmínky jako na „běžný nákup“ v kamenné prodejně  dle ust. § 612 a násl. Občanského zákoníku. Provozovatelem sítě kamenných prodejen je společnost ALPINE PRO a. s., IČ: 49970321 , se sídlem Praha 10 101 00, Kodaňská 1441/46. Cena produktů nemusí být na jednotlivých prodejnách shodná s cenou na eshopu. Zboží z rezervace je vždy prodáváno za cenu platnou v době vyzvednutí zboží na dané prodejně.

JAKÉ ZBOŽÍ JE MOŽNÉ REZERVOVAT?

Rezervovat je možné pouze zboží skladem na dané prodejně.
V jedné rezervaci je možné rezervovat maximálně 5 ks stejného zboží (stejný artikl a velikost).
Na každé další zboží musí být vytvořena samostatná rezervace (v jedné rezervaci nelze zarezervovat více druhů zboží a velikostí )

JAK DLOUHO BUDE ZBOŽÍ REZERVOVANÉ?

Doba rezervace zboží na prodejně je 2 dni od potvrzení rezervace. Potvrzení rezervace zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou ihned, jakmile prodejna potvrdí rezervované zboží (obvykle do jedné hodiny od vytvoření rezervace ). Toto potvrzení je nutné zejména kvůli fyzické kontrole zboží.

Pokud probíhá akce na vybrané zboží nebo skupinu zboží, není příslušné zboží možné v průběhu akce na prodejnách rezervovat.

JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Vámi zadané osobní údaje slouží pouze pro potřeby vytvoření rezervace na prodejně a tato data budou 30 dní od vyzvednutí rezervace, případně od zrušení nebo expirace rezervace,  zcela smazána. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete zde.

JAKOU CENU ZA PRODUKT ZAPLATÍM?

Cena za produkt je stanovena aktuální platnou cenou v době nákupu na kamenné prodejně. Neplatí tedy cena (vyšší nebo nižší) platná v době vytvoření rezervace. Tzn., že pokud si produkt rezervujete v době trvání akční nabídky, ale produkt kupujete pozdější den, kdy již akční nabídka neplatí, tak je Vám účtována aktuálně platná cena na prodejně.

OSOBNÍ ODBĚR

Ve Vámi vybrané značkové prodejně za 2-5 pracovní/ch dny/ů.

Jakmile bude objednávka doručena na Vámi zvolenou prodejnu, obdržíte e-mail s číslem objednávky a kód pro vyzvednutí. Zásilka Vám bude vydána po předložení těchto informací. Objednávky ,,Osobní odběr” lze platit pouze online kartou nebo bankovním převodem. Tento způsob objednávek nelze platit v hotovosti. Objednávka bude na prodejně uložena po dobu 5 dnů.

Maximální počet ks zboží v objednávce je 10ks a 15.000Kč.

Způsoby platby:

Bezhotovostně:
Platba převodem na účet prodávajícího č. 5719372/0800, vedený u České spořitelny, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)
Platba kartou - VISA/Mastercard