NANOMEMBRÁNOVÉ BUNDY

Grantové vzdělání


Vzdělání - projekty EU
1-7-2017 Zahájení realizace vzdělávacího projektu 

            

„Operační program Zaměstnanost“

Společnost zahájila realizaci projektu „Školení obchodních dovedností zaměstnanců prodejen Alpine pro“, r.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004875.

Trvání projektu je určeno od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019.
Cílem projektu je podpořit systém vzdělávání a jeho provázanost s oblastí mystery shopping jako aktivního nástroje k rozvoji zaměstnanců společnosti ALPINE PRO STORES, s.r.o..
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu.

grant
Grantové vzdělávání v Alpine Pro

Název projektu: Tvorba a realizace komplexního vzdělávacího systému pro rozvoj zaměstnanců společnosti ALPINE PRO STORES, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01013

Výzva: 94

Rozpočet: 2 261 649,36,-Kč

Doba realizace projektu: 1.6.2013 – 31.5.2015

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu. Dotace byla schválena Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Společnost ALPINE PRO STORES, s. r. o. zahájila v červnu 2013 projekt rozvoje lidských zdrojů a motivace zaměstnanců na všech svých pobočkách v ČR (vyjma hl.m. Prahy). Proškoleno bude 124 zaměstnanců firmy. Projekt je dalším krokem v zavádění komplexního systému rozvoje lidských zdrojů, který následuje po vzdělávání zaměstnanců na pobočkách v Praze.

Zaměstnanci společnosti jsou dlouhodobě prioritou a vedení firmy si uvědomuje jejich důležitost. Ve svých výstupech se proto projekt zaměřuje na komplexní řešení problematiky rozvoje a motivace lidských zdrojů skrze nově zavedený a realizovaný systém profesního rozvoje zaměstnanců prodejen. Cílem je nejen zvýšení konkurenceschopnosti, ale i zkvalitnění poskytovaných služeb.

Zpět na výpis článků