NANOMEMBRÁNOVÉ BUNDY

Evropský fond pro regionální rozvoj - dotační podpora

Název projektu: MARKETING I.
Číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007713
Příjemce dotace: ALPINE PRO, a.s.

Společnost ALPINE PRO, a.s.. získala dotační podporu z programu MARKETING I. (OP PIK 2014-2020) na projekt: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007713, zaměřený k posílení exportních aktivit a mezinárodní konkurenceschopnosti prostřednictvím individuálních účastí na vybraných veletrzích a výstavách v zahraničí v průběhu let 2017 a 2018. Hlavním cílem projektu je usnadnění vstupu na světový trh a posílení exportu u tradičních výrobků společnosti.

Zpět na výpis článků