Podmínky ALPINE PROgram

PODROBNÁ PRAVIDLA ALPINE PROgramu

Věrnostní ALPINE PROgram je určen zákazníkům společnosti ALPINE PRO, a.s., se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10 – Vršovice, IČ49970321 s cílem poskytovat jim pravidelné odměny za věrnost formou exkluzivních výhod.

I. Jak se stát členem ALPINE PROgramu?

Registrace na prodejně:

Nahlášením e-mailové adresy na pokladně prodejny a následným předáním členské karty dojde k založení členského kontaktu. Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán verifikační e-mail s odkazem na doplnění registrace do ALPINE PROgramu. Po vyplnění polí označených jako povinná a po potvrzení registrace bude zákazník veden jako řádný člen věrnostního ALPINE PROgramu a může začít čerpat níže uvedené výhody na všech prodejnách i na e-shopu ALPINE PRO.

Registrace on-line:

Řádným vyplněním povinných polí registračního formuláře na www.alpinepro.cz se zákazník stává členem věrnostního ALPINE PROgramu. Automaticky je mu vygenerováno číslo virtuální karty, se kterou může jako nový člen ihned začít využívat všech níže uvedených výhod na  e-shopu i prodejnách ALPINE PRO. Číslo virtuální karty je možné na vyžádání na jakékoliv prodejně ALPINE PRO vyměnit za standardní plastovou kartu.

II. Výhody pro členy ALPINE PROgramu:

 • každý nový člen ALPINE PROgramu obdrží po doplnění registrace svůj Uvítací voucher v hodnotě 100 Kč
 • za Vaše nákupy získáváte Bonusové vouchery - čím více nakupujete, tím větší hodnotu Vaše Bonusové vouchery mají
 • pouze pro členy ALPINE PROgramu pravidelně zvýhodňujeme ceny vybraných produktů
 • jako první získáváte informace o našich novinkách nebo exkluzivních akcích                        
 • ve svém uživatelském účtu najdete aktuální stav bodů a přehled prodejních dokladů i voucherů

III. Načítání bodů do účtu:

 • po předložení karty na pokladně nebo po přihlášení na e-shop ALPINE PRO sbíráte při každém nákupu body na Váš uživatelský účet (1 Kč = 1 bod)
 • na konci každého měsíce můžete už za 2 000 bodů získat svůj Bonusový voucher v hodnotě 100 Kč na další nákup
 • čím více bodů nasbíráte, tím vyšší bude hodnota vašeho Bonusového voucheru
 • nasbírané body na uživatelském účtu budou každý měsíc přepočteny a podle jejich počtu bude z účtu vygenerován Bonusový voucher
 • pokud hodnota účtu při přepočtu nedosahuje minimální výše 2 000 bodů, není Bonusový voucher vygenerován, body na účtu zůstávají a následující měsíc jsou k nim připočítány body získané za další nákupy
 • body za nákup na e-shopu ALPINE PRO se s ohledem na možnost vrácení zboží připisují do uživatelského účtu po uplynutí 30 dnů od vystavení daňového dokladu    

IV. Vouchery:

 • Uvítací voucher pro nově registrovaného zákazníka má hodnotu 100 Kč a je možné uplatnit ho při nákupu nad 500 Kč v prodejnách nebo na e-shopu ALPINE PRO
 • Bonusové vouchery se z Vašeho účtu generují každý měsíc;  minimální hodnota účtu pro vygenerování Bonusového voucheru v hodnotě 100 Kč je 2 000 bodů (za 3 000 bodů získáte voucher v hodnotě 150 Kč, za 4 000 bodů získáte voucher v hodnotě 200 Kč atd..), maximální hodnota voucheru není určena; vygenerováním Bonusového voucheru se hodnota Vašeho účtu sníží o odpovídající počet bodů, k bodovému zůstatku jsou následující měsíc přičítány body za další nákupy; uplatnění Bonusového voucheru není podmíněno počtem zakoupených produktů; hodnota nákupu musí být vždy vyšší než hodnota Bonusového voucheru (částku převyšující hodnotu voucheru je nutné doplatit)
 • všechny vouchery jsou přenosné, mají platnost 2 měsíce  od vydání a můžete je uplatnit na kterékoliv prodejně nebo na autorizovaném e-shopu ALPINE PRO www.alpinepro.cz  při nákupu veškerého zboží včetně zlevněného nebo akčního
 • na jeden nákup je možné uplatnit více voucherů pouze při splnění uvedených podmínek uplatnění
 • vouchery nelze uplatnit na nákup dárkových poukázek a není možné využít je k úhradě služeb (balné, dopravné..)
 • výměna voucherů za hotovost není možná, za nevyčerpanou částku se hotovost nevyplácí, voucher je možné uplatnit na nákup zboží pouze jednou a po vrácení zboží do 14/30 dnů není možná náhrada/voucher se nevrací 
 • platnost voucheru není možné prodloužit
 • tisk voucherů je možný přímo z uživatelského účtu nebo z infomailu zaslaného na elektronickou adresu uvedenou u Vašeho účtu

V. Podmínky členství v ALPINE PROgramu :

Členem ve věrnostním ALPINE PROgramu se může bezplatně stát jakákoliv fyzická osoba po dovršení 15ti let. Podmínkou členství je poskytnutí povinných údajů a uvedení souhlasu s uvedenými podmínkami. Dokončením registrace zákazník vyslovuje svůj souhlas s Podrobnými pravidly ALPINE PROgramu.

Členství  a navazující čerpání všech výhod je platné 3 roky od založení uživatelského účtu evidováním e-mailové adresy a doplněním povinných údajů. Platnost věrnostní karty (včetně virtuální) a členství v ALPINE PROgramu se prodlužuje na 3 roky vždy posledním realizovaným nákupem.

Členství v ALPINE PROgramu může zaniknout uvedením nesprávných údajů v registračním formuláři, písemným odvoláním souhlasu se zpracováním osobních dat, nerealizováním nákupu po dobu 3 let od dokončené registrace nebo od posledního nákupu, z jiných důvodů vyplývajících z obecně závazných předpisů nebo zánikem společnosti ALPINE PRO a.s.. Na případný zánik členství je zákazník upozorněn zasláním infomailu.
Zaměstnanci společnosti ALPINE PRO, a.s. a ALPINE PRO STORES, s.r.o. nemohou čerpat žádné výhody věrnostního ALPINE PROgramu ani se nemohou stát jeho členem a majitelem věrnostní karty.

VI. Ochrana osobních údajů:

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů ve skupině ALPINE PRO. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.
Tento dokument bude pravidelně aktualizován. Více informací naleznete 
zde.

VII. Všeobecná ustanovení

Členství v ALPINE PROgramu a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná a zanikají smrtí člena ALPINE PROgramu, proto nemohou být předmětem dědického práva. Práva případně zanikají z důvodů uvedených v bodě V. Členství v ALPINE PROgramu .

Společnost ALPINE PRO a.s. si vyhrazuje právo měnit a upravovat všeobecné podmínky a pravidla věrnostního ALPINE PROgramu, podmínky poskytovaných výhod i podmínky členství. Členové ALPINE PROgramu budou o těchto změnách informováni prostřednictvím zaslaných sdělení, internetových stránek nebo letácích v prodejnách.

Věrnostní ALPINE  PROgram připravila společnost ALPINE PRO a.s. s dlouhodobým záměrem, přesto si vyhrazuje právo ALPINE PROgram v odůvodněném případě ukončit. Datum ukončení ALPINE PROgramu se vyhlásí vývěskou v prodejnách ALPINE PRO a na www.alpinepro.cz  minimálně jeden kalendářní měsíc předem. Po oznámeném datu ukončení ALPINE PROgramu nebude možné uplatnit členské karty ani výhody plynoucí z jejich držení.

Tyto všeobecné podmínky a podrobná pravidla věrnostního ALPINE PROgramu vydala společnost ALPINE PRO a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, jako závazný předpis pro provozování ALPINE PROgramu výlučně v ČR a pro členy ALPINE PROgramu, jejichž karty jsou registrovány a vydány v ČR.

Podrobná pravidla a všeobecné podmínky ALPINE PROgramu jsou platné od 9. 5. 2017

Zpět na výpis článků